human | human Versión Accesible|  es Otros idiomas
Portal del Empleado
Val
Cas

PUBLICAT LLISTAT DEFINITIU AJUDES LLOGUER COVID-19 GVA

Amb data 8 d’octubre de 2020, d’acord amb l’article 10 del Decret 52/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual, es publica:

Llistat definitiu de les sol·licituds que han resultat admeses COMPLETES / INCOMPLETESper falta de la documentació preceptiva necessària per a valorar la sol·licitud

Per a consultar la documentació que s’ha d’esmenar, amb el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, consulte en el següent enllaç, on cada sol·licitant podrà conéixer quina documentació necessita aportar per a completar el seu expedient.

“CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ”

El termini per a aportar la documentació a esmenar és de 10 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges ni festius) i començarà a comptar a partir del dia 13 d’octubre de 2020 fins al 26 d’octubre inclusivament.

La presentació de la documentació es podrà realitzar:

De forma telemàtica : TECE – Aportació documental telemàtica o presencial per a completar un expedient ja iniciat dels programes d’ajudes de la direcció general competent en emergència habitacional i funció social de l’habitatge.

O bé de manera presencial, mitjançant la seua presentació pels mitjans indicats en el llistat publicat, dirigida a la Direcció Territorial d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica corresponent.

És necessari sol·licitar cita prèvia per a acudir a la DIRECCIÓ TERRITORIAL D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA d’Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat, la pàgina web per a sol·licitar cites prèvies és:

https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

This site is registered on wpml.org as a development site.